Ngành Sư Phạm Lịch Sử - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành SP Lịch Sử

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử có thể làm các công tác sau: Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử, Giáo dục công dân ở các trường Trung học cơ sở. Sau một số năm tích luỹ kinh nghiệm dạy Lịch sử, Giáo dục công dân có thể làm chuyên viên chỉ đạo bộ môn Lịch sử, Giáo dục công dân của các trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Làm việc trong các trung tâm - viện nghiên cứu, cơ quan khoa học chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử nói riêng, khoa học xã hội nhân văn nói chung. Làm việc trong các cơ quan trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến các chuyên ngành Lịch sử, Giáo dục công dân (như ngoại giao, nghiên cứu tổng hợp, tuyên giáo, bảo tàng, báo chí, phát thanh, truyền hình, du lịch, an ninh…).

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành SP Lịch Sử


- Hiểu biết cơ bản, có hệ thống về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.
- Nắm vững những nội dung quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng.
- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và có thể tham khảo các tài liệu tiếng Anh trong giảng dạy và giáo dục học sinh ở trường trung học cơ sở.
- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá tŕnh dạy học để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học Lịch sử và Giáo dục công dân ở trường THCS.
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và có kiến thức về một số hoạt động chính trị, xã hội gắn với địa bàn dân cư.
- Nắm được phương pháp dạy học cơ bản và phương pháp nghiên cứu khoa học
giáo dục để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục, trong nhà trường hiện nay.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam, lịch sử địa phương, đặc biệt hiểu sâu sắc những vấn đề quan trọng của lịch sử dân tộc. Làm chủ được kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn.
- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung trong sách giáo khoa Lịch sử, Giáo dục công dân ở trường THCS.
- Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành Giáo dục công dân như : Đạo đức, Pháp luật, các kiến thức cơ sở, bổ trợ cho hoạt động giáo dục học sinh ở trường THCS.
- Có hiểu biết sâu sắc và có khả năng vận dụng sáng tạo phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử, Giáo dục công dân trong chương trình THCS nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. Thực hiện được nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ được qui định trong chương trình môn học.
- Có khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về chất lượng, hiệu quả.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh
Người liên hệ: Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)3822723
Website: http://www.cdspbacninh.edu.vn -
Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nối tiếp truyền thống của các trường Sư phạm của tỉnh trước đây, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh được đào tạo và trưởng thành, nhiều người đã trưởng thành là những cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Hiện tại nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 49 ngành ( 35 ngành hệ cao đẳng, 14 ngành hệ trung cấp ). Về quy mô đào tạo hiện nay có 60 lớp với gần 3 000 HSSV chính quy, 28 lớp Hệ đào tạo Liên thông, VLVH với trên 1500 sinh viên, ngoài ra trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học với trên 3 000 sinh viên, nhà trường thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP, Tin học, Tiếng Anh trình độ A,B,C theo nhu cầu của người học và xã hội. Mục tiêu phát triển của nhà trường: Phát huy trách nhiệm và vai trò của của CBGV, tiếp tục đổi mới công tác quả lý chỉ đạo, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.đào tạo. Tiếp tục phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, từng bước chuẩn bị các điều kiện nhằm thực hiện tốt quy hoạch phát triển trường giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đó được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Bộ và tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản