Ngành Khoa Học Thư Viện - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Thư Viện

Chương trình chi tiết ngành Thư viện – Thông tin của trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh sẽ giúp các bạn sinh viên có khả năng học tiếp tục bậc Đại học chuyên ngành thư viện thông tin. Có khả năng tiếp tục học những chuyên ngành gần với thư viện thông tin như: Ngành lưu trữ, xuất bản và một số ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn khác ở trình độ đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Thư Viện


- Nắm vững được phương pháp biên soạn các loại thư mục chuyên ngành thư viện: Thư mục các tác phẩm kinh điển Mác –Lênin; Thư mục các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thư mục xuất bản phẩm văn kiện của Đảng và Nhà nước, Thư mục địa chí; Thư mục sách văn học; Thư mục tài liệu khoa học - kỹ thuật; Thư mục phục vụ sách cho thiếu nhi và học sinh các cấp học, bậc học.
- Hiểu và áp dụng được các quy trình khai thác, tìm kiếm thông tin bằng các phương pháp truyền thống và hiện đại để phổ biến thông tin cho bạn đọc, người dùng tin.
- Hiểu và áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong các hoạt động thư viện. Xây dựng được các cơ sở dữ liệu trên máy tính phục vụ cho công tác quản lý và đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của bạn đọc, người dùng tin.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, nguyên tắc và nhiệm vụ của công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện. Có kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu nhu cầu, hướng thú đọc của từng loại đối tượng bạn đọc. Nắm được những hình thức và phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách ở từng loại hình thư viện.
- Hiểu biết về công tác tổ chức, xây dựng, quản lý và tổ chức lao động khoa học đáp ứng với yêu cầu và hiệu quả trong hoạt động của thư viện – thông tin.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh
Người liên hệ: Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)3822723
Website: http://www.cdspbacninh.edu.vn -
Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nối tiếp truyền thống của các trường Sư phạm của tỉnh trước đây, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh được đào tạo và trưởng thành, nhiều người đã trưởng thành là những cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Hiện tại nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 49 ngành ( 35 ngành hệ cao đẳng, 14 ngành hệ trung cấp ). Về quy mô đào tạo hiện nay có 60 lớp với gần 3 000 HSSV chính quy, 28 lớp Hệ đào tạo Liên thông, VLVH với trên 1500 sinh viên, ngoài ra trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học với trên 3 000 sinh viên, nhà trường thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP, Tin học, Tiếng Anh trình độ A,B,C theo nhu cầu của người học và xã hội. Mục tiêu phát triển của nhà trường: Phát huy trách nhiệm và vai trò của của CBGV, tiếp tục đổi mới công tác quả lý chỉ đạo, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.đào tạo. Tiếp tục phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, từng bước chuẩn bị các điều kiện nhằm thực hiện tốt quy hoạch phát triển trường giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đó được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Bộ và tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản