Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp, nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán ít chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Cùng với sự thay đổi không ngừng của các quy định, các doanh nghiệp không thể hoạt động mà không có các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngành Kế toán, bao gồm 02 chuyên ngành Kế toán và Kế toán – Kiểm toán, sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp người học kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong một tổ chức.
Mục tiêu chương trình đào tạo
Chương trình cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết kế toán và kiểm toán vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cụ thể:
- Quy trình kế toán và phương pháp hạch toán tại doanh nghiệp
- Quy trình và phương pháp trong lĩnh vực kiểm toán độc lập
- Hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ
- Phân tích các số liệu kế toán để đưa ra quyết định
- Kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh Đại Học, Cao Đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo Dục Và Đào tạo.

Thời Lượng

Thời gian chương trình đào tạo kéo dài 4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kế toán đại cương
- Hạch toán giao dịch tài chính (CAT)
- Tài chính-ngân hàng và thuế
- Tin học ngoại ngữ nâng cao, nghiệp vụ văn phòng, Kinh tế
- Thông tin sử dụng cho quản lý (CAT).
- Kiến thức Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Quản trị
- Kiến thức kế toán ngân hàng
- Ngoại ngữ chuyên ngành kế toán.

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.
Đồng bộ tài khoản