Ngành Kế Toán - Hệ Liên Thông Lên Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đào tạo kế toán viên trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức:
+ Được cập nhật các kiến thức thuộc khoa tự nhiên, xã hội – nhân văn, toán học … nên người học có khả năng nhận biết, lý giải được các nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành Kế toán trình độ cao đẳng
+ Có khả năng giải thích các nội dung, yêu cầu của nghiệp vụ Kế toán
+ Có thể vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán; về khoa học tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Có khả năng áp dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
+ Nhận biết được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và mối quan hệ của nó trong từng doanh nghiệp
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác Kế toán
+ Có khả năng nhận biết được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Biết sử dụng máy tính để làm kế toán, để soạn thảo văn bản và các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản của doanh nghiệp; biết lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; biết sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; biết lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; có khả năng nhận biết tình hình hoạt động kinh tế tài chính và đề xuất ý kiến giúp lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành các giải pháp quản lý doanh nghiệp đúng pháp luật, kinh doanh đạt hiệu quả cao; có thể đề xuất ý kiến cải tiến nhằm làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật; có thể lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
+ Kỹ năng mềm: Có khả năng giao tiếp và cộng tác có hiệu quả với các thành viên trong nhóm; có thể đọc và hiểu các thuật ngữ chuyên ngành bằng ngoại ngữ đã học; có khả năng khai thác phần mềm máy tính dùng cho ngành kế toán như: Phần mềm MISA.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kế toán tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Các nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành Kế toán trình độ cao đẳng
- Thực hành thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập các loại chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
- Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ Kế toán
- Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản