Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng - Liên Thông Đại Học

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU

175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng của Trường Đại Học Thủy Lợi đào tạo các kỹ thuật viên Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng được các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng. Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau: Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng, có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Trường Đại Học Thủy Lợi

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng


- Giáo dục đại cương
+ Khoa học tự nhiên và tin học: Toán IVa (Phương trình vi phân), Toán V (Xác suất thống kê)
+ Tiếng Anh: Tiếng Anh III
+ Giáo dục thể chất
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành: Sức bền vật liệu II, Địa chất công trình, Thực tập địa chất công trình, Thủy lực công trình,...
+ Kiến thức ngành: Thí nghiệm và thiết bị đo trong kỹ thuật dân dụng, Quy hoạch hệ thống thủy lợi, Kinh tế xây dựng I, Kết cấu thép,...
+ Kiến thức tự chọn: Máy xây dựng, Thiết kế cầu bê tông cốt thép I, Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép, Kết cấu nhà bê tông cốt thép,...
+ Đồ án tốt nghiệpTrường Đại Học Thủy Lợi - WRU
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thủy Lợi
Điện thoại: (04)38522201
Website: http://www.wru.edu.vn - Email: ttth@wru.edu.vn
Trường Đại Học Thủy Lợi là trường Đại Học Kỹ Thuật Ngành Thủy Lợi, được thành lập tại Hà Nội năm 1959. Tiền thân là Học viện Thuỷ lợi Điện lực. Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại Học Thủy Lợi đã khẳng định là một trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
Đồng bộ tài khoản