Ngành Lâm nghiệp - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lâm nghiệp

Đào tạo ngành Lâm nghiệp trình độ đại học giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Lâm nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lâm nghiệp


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ, chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (75 tiết), Giáo dục Quốc phòng (165 tiết). Khối kiến thức giáo dục đại cương 51 tín chỉ
- Toán cao cấp
- Vật lý
- Hoá học
- Xác suất - Thống kê
- Tin học
- Phương pháp tiếp cận khoa học
- Sinh thái môi trường
- Di truyền thực vật
- Vi sinh vật học đại cương
- Công nghệ sinh học
- Sinh hoá thực vật
- Sinh lý thực vật
- Thực vật học
- Khí tượng thủy văn rừng
- Đo đạc lâm nghiệp
- Đất lâm nghiệp
- Cây rừng
- Thống kê ứng dụng trong LN

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản