Ngành Ngôn Ngữ Pháp

Trường Đại Học Hà Nội - HANU

Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngôn Ngữ Pháp

Trường đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành ngôn ngữ Pháp nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng hội nhập quốc tế dựa trên thế mạnh ngoại ngữ. Với đội ngũ cán bộ giảng viên được đào tạo bài bản, tác phong nghiêm túc, làm việc hiệu quả, có trình độ sẽ giúp các bạn sinh viên lĩnh hội được một phần kiến thức. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về trường.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngôn Ngữ Pháp


- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Chuyên đề dịch Pháp
- Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Dẫn luận ngôn ngữ học
- Đất nước và văn hoá Pháp
- Dịch Pháp (Môn thi cuối khoá)
- Kỹ năng tiếng Pháp
- Lịch sử văn minh thế giới
- Lý thuyết dich Pháp
- Ngôn ngữ học đối chiếu
- Ngữ âm Pháp (hoặc môn đặc thù tiếng)
- Phương pháp học tập và nghiên cứu
- Tiếng Việt
- Tin học cơ sở
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Từ vựng Pháp
- Văn học Pháp

Trường Đại Học Hà Nội - HANU
Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Hoàng Thị Kiều Hoa
Điện thoại: 0977774287
Website: http://hanu.vn - Email: hoahtk@hanu.edu.vn
Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Trường Đại học Hà Nội từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Đồng bộ tài khoản