Ngành Ngữ Văn - Quản Lý Văn Hóa (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngữ Văn

Đào tạo cử nhân Ngữ văn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt, có tri thức có năng lực làm công việc nghiên cứu Văn học, ngôn ngữ và những lĩnh vực có liên quan đến Văn học, ngôn ngữ ( giảng dạy văn học, giảng dạy ngôn ngữ ở các bậc học, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, biên tập xuất bản, theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học, phát thanh truyền hình..) Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:
- Làm công tác nghiên cứu ở các viện Văn học, Ngôn ngữ, Văn hoá, Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Trung ương và địa phương;
- Giảng dạy và nghiên cứu văn học, ngôn ngữ tại các trường đại học, cao đẳng;
- Giảng dạy văn học ở các trường trung học sau khi được bổ sung các học phần về Phương pháp dạy học Ngữ văn;
- Làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thanh truyền hình,…
- Làm cán bộ, chuyên viên của các cơ quan văn hoá và quản lý văn hoá;
- Có thể học sau đại học các chuyên ngành ngữ văn.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngữ Văn


- Văn học Việt Nam sau năm 1975
- Văn học phương Tây
- Văn học Nga
- Phong cách học tiếng Việt
- Nho giáo và Văn học dân tộc
- Lịch sử tiếng Việt
- Hán văn cơ sở
- Tác phẩm văn học và loại thể văn học
- Chữ Nôm
- Xã hội học đại cương

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản