Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

Sinh viên sau khi học xong chương trình phải trình bày được các khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của người tuyển dụng. Thành thạo về kỹ thuật sản xuất giống và thực hành tốt kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá kinh tế (cá Tra, cá đồng), tôm (Sú, tôm càng xanh); và Cua biển. Quản lý và vận hành cơ sở sản xuất thủy sản như trại giống, trại nuôi thương phẩm, kinh doanh dịch vụ lĩnh vực thủy sản,...

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản


- Kiến thức cơ sở ngành: Hình thái và phân loại thủy sinh vật; Sinh học và sinh thái học của thủy sinh vật; Môi trường ao nuôi thủy sản và thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học
- Kiến thức chuyên ngành: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản nước ngọt và lợ có giá trị kinh tế; Quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản; Quản lý và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực thủy sản

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản