Ngành Quản Trị Du Lịch

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Du Lịch

Đào tạo sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong hai lĩnh vực cơ bản của du lịch là lữ hành và khách sạn/nhà hàng. Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo là giúp sinh viên am hiểu các mô hình quản trị trong di lịch và cấu thành nghiệp vụ của mỗi lĩnh vực quản trị; nhận dạng các hình thức tổ chức, đối tượng tham gia trong lĩnh vực du lịch; phân khúc thị trường du lịch, hiểu nhu cầu và các hình thức cung cấp trong du lịch; hiểu rõ các hình thức công nghệ mới được áp dụng trong lĩnh vực di lịch và phương cách hội nhập với cộng đồng kinh doanh du lịch quốc tế; phân tích tập quán, thông lệ và lịch sử hình thành chúng; biết phát triển các sáng kiến kinh doanh, lên kế hoạch và tổ chức triển khai, kiểm soát; biết điều tra, nghiên cứu thị trường, đánh giá và đo lường các quyết định; có kỹ năng giao tiếp, nắm các nguyên tắc dịch vụ phục vụ du khách.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Du Lịch


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng Đảng cộng sảnVN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ (Phần 1 và 2)
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học đại cương
- Kiến thức bổ trợ
+ Ngoại ngữ
+ Luật kinh tế
+ Thị trường chứng khoán
+ Thanh toán quốc tế
+ Kế toán quản trị
- Kiến thức chuyên ngành
+ Quản trị khách sạn
+ Quản trị nhà hàng
+ Quản trị du lịch
+ Quản trị hãng lữ hành
+ Quản trị du lịch sự kiện và hội nghị
+ Quản trị hãng vận chuyển
+ Khu du lịch và du lịch sinh thái
+ Marketing du lịch
+ Nghiệp vụ đại lý lữ hành
+ Nghiệp vụ lễ tân
+ ...

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản