Ngành Quản Trị Kinh doanh

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh doanh

Ra đời cùng lúc với sự thành lập trường, khoa quản trị kinh doanh luôn là một trong những Khoa dẫn đầu về số lượng sinh viên theo học, đặc biệt cử nhân ngành QTKD luôn được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, có khả năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh và và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+Đường lối cách mạng của đảng CSVN.
+Anh văn.
+Toán cao cấp.
+Tin học đại cương.
+ Pháp luật đại cương.
+Soạn thảo văn bản.
+Tiếng việt thực hành.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+Giáo dục thể chất.
+Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Kinh tế vi mô.
+Pháp luật kinh tế.
+Quản trị học.
+Tin học ứng dụng trong kinh doanh.
+Toán kinh tế.
+ Marketing căn bản.
+Nguyên lý kế toán.
+Tài chính – tiền tệ.
+Quản trị chất lượng.
+Hệ thống thông tin quản lý.
+Thống kê doanh nghiệp.
+Quản trị nguồn nhân lực.
+ Quản trị sản xuất.
+Quản trị marketing.
+Quản trị ngoại thương.
+Quản trị công nghệ.
+Quản trị hành chính văn phòng.
+Quản trị rủi ro và bảo hiểm kinh doanh.
+Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
+Quản trị tài chính.
- Kiến thức bổ trợ tự do.
+Tâm lý quản lý.
+Nghệ thuật lãnh đạo.
+Thẩm định dự án đầu tư.
+Nguyên lý thống kê.
+Thị trường chứng khoán.
+Anh văn chuyên ngành.
+Thanh toán quốc tế.
+ Kinh tế vĩ mô.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản