Ngành Quản Trị Kinh Doanh - Hệ CĐ

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Marketing nhằm đào tạo các Cử nhân kinh tế có thể làm công tác quản lý kinh doanh trong nhiều ngành nghề. Mục tiêu đào tạo cụ thể là:Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức về:
- Quản lý sản xuất – kinh doanh: Nhân sự, sản xuất, chất lượng, tài chính, marketing cấp trung.
- Phương pháp phân tích cơ hội, đe dọa của môi trường kinh doanh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó biết cách xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược để phát triển doanh nghiệp hoặc các dự án để giải quyết các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương (chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.Trong đó:
+ Kiến thức cơ sở khối ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp và khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản