Ngành Quản Trị Kinh Doanh - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các Cử nhân kinh tế có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả các lĩnh vực trong doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

4 năm (8 học kỳ, 2 học kỳ mỗi năm).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội

- Kiến thức cơ sở của ngành
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Nguyên lý kế toán
+ Toán kinh tế
+ Kinh tế lượng
+ Quản trị học căn bản
+ Quản trị hành chánh văn phòng
+ Marketing căn bản

- Kiến thức ngành
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị nguồn nhân lực
+ Quản trị tài chính
+ Thương mại điện tử
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Văn hóa doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh
+ Quản trị chất lượng
+ Nghiên cứu Marketing
+ Quản trị bán hàng
+ Kỹ thuật quảng cáo
+ Quản trị Marketing
+ Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
+ Quản trị sản xuất
+ Quản trị thương hiệu
+ Nhượng quyền thương mại
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản