Ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD Quốc Tế

Đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị ngoại thương có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, các hoạt động kinh doanh trong quốc tế, hoạch định các chính sách về kinh doanh quốc tế, các quan hệ trong thanh toán quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD Quốc Tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội

- Kiến thức cơ sở của ngành
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ
+ Nguyên lý Kế toán
+ Toán kinh tế
+ Marketing căn bản
+ Quản trị học căn bản
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Kinh tế lượng

- Kiến thức ngành
+ Quản trị nhân sự
+ Quản trị tài chính
+ Quản trị hệ thống thông tin
+ Quản trị rủi ro
+ Phân tích chính sách kinh tế
+ Marketing quốc tế
+ Luật thương mại quốc tế
+ Nghiệp vụ ngoại thương
+ Vận tải và bảo hiểm ngoại thương
+ Quản trị kinh doanh quốc tế
+ Đàm phán kinh doanh quốc tế
+ Chuyên đề kinh tế ngoại thương
+ Kinh tế đối ngoại
+ Thanh toán quốc tế
+ Tài chính quốc tế
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản