Ngành Sư Phạm GD Mầm Non (LT CĐ-ĐH)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm GD Mầm Non

Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn. Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên. Nắm vững hệ thống kiến thức giáo dục đại cương (tâm lý học, giáo dục học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, ...) cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp. Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới của lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

1,5 năm đến 02 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm GD Mầm Non


Khối lượng kiến thức toàn khóa: 59 đơn vị học trình
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (bổ sung)
- Logic học đại cương
- Tiếng Việt
- Mĩ học đại cương
- Toán cơ sở
- Sinh lí học trẻ em
- Âm nhạc và Phương pháp thể hiện bài hát cho trẻ
- Tạo hình và sự phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ
- Giao tiếp với trẻ và Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ
- Thống kê giáo dục
- Văn học trẻ em và PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
- Múa và tổ chức hoạt động múa hát ở trường mầm non
- Tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non theo hướng tích hợp
- Trò chơi học tập với sự hình thành biểu tượng toán học cho trẻ
- Ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường mầm non
....

Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE
34 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Huế
Điện thoại: 054)3-822132
Website: http://www.dhsphue.edu.vn - Email: admin@dhsphue.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.'Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên'.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản