Ngành Sư Phạm GD Tiểu Học (LT CĐ-ĐH)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm GD Tiểu Học

Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới. Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về Giáo dục tiểu học, Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của cấp tiểu học. Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp cấp tiểu học, được nâng cao về 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội, hoặc 1 môn chuyên sâu (Toán/Tiếng Việt/Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm Mĩ thuật/Giáo dục Thể chất/Giáo dục chuyên biệt/Công tác Đội/Tiếng dân tộc), tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

1,5 năm đến 02 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm GD Tiểu Học


Khối lượng kiến thức toàn khóa: 59 đơn vị học trình\
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (bổ sung)
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Từ vựng Tiếng Việt (TV3)
- Văn học thiếu nhi và Thi pháp văn học thiếu nhi (VH2)
- Số học (Toán học 3)
- Cơ sở Tự nhiên-Xã hội 1 (Chuyên đề Lịch sử và Địa lý địa phương)
- Cơ sở Tự nhiên-Xã hội 2
- Thực hành giải toán và Bồi dưỡng HS giỏi Toán ở TH (PPDHToán 3)
- Ngữ pháp Tiếng Việt
- Hoạt động giao tiếp và Phát triển ngôn ngữ cho HS trong DH Tiếng Việt ở Tiểu học
- Toán học sơ cấp (Toán học 4)
- Thực hành giải bài tập Tiếng Việt và Bồi dưỡng HS giỏi môn Tiếng Việt (PPDH TV 3)
- Các phương pháp DH phát huy tính tích cực của HS qua môn Toán
- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong DH ở Tiểu học
- Thể loại và phương pháp thể hiện bài hát cho HS Tiểu học
- Phát triển tính sáng tạo cho HS qua hoạt động tạo hình
....

Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE
34 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Huế
Điện thoại: 054)3-822132
Website: http://www.dhsphue.edu.vn - Email: admin@dhsphue.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.'Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên'.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản