Ngành Sư Phạm Lịch Sử (Hệ ĐH)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Lịch Sử

Đào tạo cử nhân về khoa học Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức sâu rộng và vững chắc về khoa học Lịch sử; có khả năng giảng dạy các kiến thức Lịch sử cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay. Có kiến thức toàn diện, hệ thống và sâu rộng về tiến trình lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại để làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường trung học phổ thông. Có kỹ năng sư phạm cao để đảm bảo yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục. Có kỹ năng đổi mới, tự bổ túc, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Lịch Sử


Gồm 134 tín chỉ. Các môn học chuyên ngành như:
- Lịch sử thế giới cổ trung đại
- Lịch sử thế giới cận đại
- Lịch sử thế giới hiện đại
- Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
- Lịch sử Việt Nam cận đại
- Lịch sử Việt Nam hiện đại
- Lý luận dạy học môn Lịch sử
- Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử và bản đồ giáo khoa lịch sử
- Bài học lịch sử ở trường phổ thông và thực hành dạy học bộ môn Lịch sử
- Kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử
- Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh THPT
- Một số vấn đề lịch sử Đông Nam Á
- Nhà nước và pháp luật thế giới thời cổ trung đại
- Cách mạng tư sản thời cận đại
- Quan hệ quốc tế thời hiện đại
- Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời cổ trung đại
....

Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE
34 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Huế
Điện thoại: 054)3-822132
Website: http://www.dhsphue.edu.vn - Email: admin@dhsphue.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.'Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên'.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản