Ngành Sư Phạm Ngữ Văn - Hệ Liên Thông Lên Đại Học

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Ngữ Văn

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn hệ liên thông lên Đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ, dạy học và phương pháp dạy học ngữ văn, có kỹ năng sư phạm thành thạo đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn ở các bậc phổ thông và đại học theo yêu cầu đổi mới hiện nay, có khả năng tiếp tục tự học , tự bồi dưỡng, hoàn thiện năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao hơn để đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng phát triển. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức:
+ Được bổ sung hoàn thiện kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành theo chương trình Sư phạm Ngữ văn trình độ Đại học.
+ Tích hợp tốt các kiến thức về lịch sử văn học, về đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng đã được cập nhật và nâng cao trong chương trình đào tạo vào việc dạy học Ngữ văn và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.
+ Được bổ sung hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ học, văn học Việt Nam & Văn học nước ngoài vào thực tiễn dạy học Ngữ văn theo quan điểm tích hợp.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Tổ chức tốt hoạt động dạy - học Ngữ văn & hoạt động giáo dục học sinh ở trường THCS, THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; phân tích và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục; có kỹ năng thành thạo trong quản lý lớp, xử lý tình huống sư phạm trong và ngoài lớp. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...
+ Kỹ năng mềm: Học được kỹ năng giao tiếp hiệu quả với mọi đối tượng, thấu hiểu tư tưởng, tình cảm của học sinh để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy & giáo dục; tham gia tốt hơn các hoạt động nghiên cứu, phê bình, sáng tác văn học nghệ thuật. Sử dụng một trong các ngoại ngữ để giao tiếp và đọc hiểu các tác phẩm văn học nước ngoài...
- Về thái độ:
+ Thể hiện tác phong làm việc khoa học, sáng tạo; sự tận tâm, tận tụy với nghề dạy học; luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy
+ Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời. Thể hiện tinh thần cầu tiến, học hỏi; tích cực trong tự học, tự rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên bậc trung học.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Ngữ Văn


- Khối kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành theo chương trình Sư phạm Ngữ văn trình độ Đại học
- Khối kiến thức về lịch sử văn học, về đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng đã được cập nhật và nâng cao trong chương trình đào tạo vào việc dạy học Ngữ văn và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh
- Khối kiến thức ngôn ngữ học, văn học Việt Nam & Văn học nước ngoài vào thực tiễn dạy học Ngữ văn theo quan điểm tích hợp
- Khối kiến thức về Tâm lý học - Giáo dục học, phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học chuyên ngành đã được cập nhật, nâng cao để tổ chức có hiệu quả giờ dạy & học Ngữ văn trong nhà trường THCS, THPT

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản