Ngành Sư Phạm Toán

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán

Sinh viên theo học ngành sư phạm toán:
- Nắm vững tư tưởng của toán học hiện đại (tư tưởng hàm, tư tưởng cấu trúc, tư tưởng giới hạn…) để biết vận dụng các kiếm thức môn toán cơ bản (giải tích, đại số tuyến tính, đại số đại cương, hình học cao cấp, tôpô…)soi sang câc nội dung toán học THCS để thấy được tính thống nhất và đa dạng của toán học phổ thông nói chung và toán học THCS nói riêng, từ đó có phương pháp dạy học môn toánTHCS vừa đảm bảo tính chuẩn xác vừa đảm bảo tính sư phạm cao.
- có nền tảng vững chắc về kiến thức cơ bản, chuyên ngành và phương pháp dạy học bộ môn đáp ứng được những đổi mới thường xuyên của môn toán THCS và học tiếp những trình độ cao hơn.
- Nắm vững kiến thức cơ sở tin học, biết sử dụng một số phần mềm thông dụng và phương tiện nghe nhìn hiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy, biết ứng dụng khai thác CNTT và truyền thông phục vụ cho biên soạn giáo án, tài liệu và tiến hành giảng dạy.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học ngành sư phạm toán.

Thời Lượng

- 3 năm
+ Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
+ Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương:
+ Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
+ Đường lối CM của Đảng CSVN
+ Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Toán học: 20 ĐVHT
+ Nhập môn toán cao cấp
+ Tiếng Việt thực hàn
+ Pháp luật Việt Nam đại c­ương
+ Vật lí đại c­ương
+ Tin học cơ sở
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
+ Tâm lí học đại cư­ơng
+ Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học s­ư phạm
+ Giáo dục học đại cư­ơng
- Kiến thức ngành Sư phạm Toán học: 83 ĐVHT
+ Phép tính VP và TP của hàm số một biến số
+ Phép tính VP và TP của hàm số nhiều biến số.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản