Ngành Sư Phạm Toán - Hệ Liên Thông Lên Đại Học

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Toán

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán hệ liên thông lên Đại học nhằm đào tạo giáo viên Toán học có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Trang bị những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, về khoa học tự nhiên, những kiến thức cơ bản vế Toán học cũng như các kiến thức về khoa học giáo dục và sư phạm liên quan đến thực tiễn giảng dạy và học tập ở các trường sư phạm, trường phổ thông nhằm đào tạo họ thành những giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ cao, có khả năng giải quyết các vấn đề quan trong của nền giáo dục nước nhà. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức: Được bổ sung hoàn thiện kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành theo chương trình Sư phạm toán học trình độ đại học; có khả năng chọn lựa, tích hợp lý thuyết và phương pháp vào một trong các chuyên ngành: Giải tích, Đại số, Hình học, Toán ứng dụng, Toán sơ cấp và phương pháp dạy học Toán.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm và áp dụng những công cụ từ công nghệ thông tin vào dạy học giúp những giáo viên tương lai tự tin, làm chủ khi đứng trên bục giảng
+ Kỹ năng mềm: Được bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm, với người học; bồi dưỡng về khả năng phối hợp với đồng nghiệp trong phát hiện và giải quyết các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ.
- Về thái độ:
+ Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức tác phong của người giáo viên đối với người học, nhà tuyển dụng và xã hội
+ Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời, tích cực rèn luyện kỹ năng dạy học để duy trì và cải thiện trình độ nghề nghiệp, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư phạm Toán tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Toán


- Kiến thức cơ bản theo chương trình Sư phạm toán học trình độ Đại học
- Kiến thức cơ sở ngành theo chương trình Sư phạm toán học trình độ Đại học
- Kiến thức chuyên ngành theo chương trình Sư phạm toán học trình độ Đại học

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản