Ngành Tài Chính Công

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Công

Đào tạo Cử nhân có năng lực nghiên cứu, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về quản lý tài chính và quản trị khu vực công cụ thể là thiết kế, đánh giá và tư vấn về các chính sách công; hiểu và ứng dụng tốt các nguyên tắc quản trị khu vực công; sử dụng tốt các kỹ năng phân tích trong quản trị tài chính và các nguồn lực của xã hội cũng như quản trị sự thay đổi khu vực công trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu; thiết kế nghiên cứu và ứng dụng tốt các phương pháp nghiên cứu chính sách công. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở sau đây các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, các định chế tài chính công từ trung ương đến địa phương; các đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ công; các doanh nghiệp, các định chế tài chính-ngân hàng, công ty kiểm toán và tư vấn thuế trong nước và quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Công


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ (Phần 1 và 2)
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học đại cương
+ Tối ưu hóa
- Kiến thức ngành
+ Tài chính doanh nghiệp I
+ Tài chính quốc tế
+ Nghiệp vụ ngân hàng I
+ Thị trường tài chính
+ Tài chính công I
+ Thuế
+ Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
+ Thanh toán quốc tế I
+ Toán tài chính
- Kiến thức chuyên ngành
+ Tài chính công II
+ Thuế II
+ Thuế quốc tế
+ Phân tích báo cáo tài chính – Kiểm tra thu
+ Quản trị công
+ Tài chính công III
+ Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công
+ Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
+ Thuế III
+ Thẩm định dự án đầu tư khu vực công
+ Báo cáo ngoại khóa

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản