Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – Ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan ngân hàng tài chính Trung Ương hoặc địa phương và doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội

- Kiến thức cơ sở của ngành
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Nguyên lý kế toán
+ Kinh tế lượng
+ Lý thuyết Tài chính

- Kiến thức ngành
+ Tiền tệ - Ngân hàng
+ Thị trường tài chính
+ Lý thuyết bảo hiểm
+ Thanh toán quốc tế
+ Thẩm định tín dụng ngân hàng
+ Quản trị tài chính 1
+ Quản trị tài chính 2
+ Tài chính công
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Quản trị ngân hàng thương mại
+ Đầu tư tài chính
+ Tài chính quốc tế
+ Chuyên đề tài chính – ngân hàng
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản