Ngành Tin Học - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có kiến thức về Lập trình cấu trúc, Lập trình hướng đối tượng trên một số ngôn ngữ lập trình (Pascal, VS Basic, C++, Java); Cơ sở dữ liệu và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường (Access, SQL); Cấu trúc máy tính, Bảo trì hệ thống máy tính, Hệ điều hành, Mạng máy tính; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Phân tích thiết kế hướng đối tượng(UML), Công nghệ phần mềm; Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Trí tuệ nhân tạo, L‎í thuyết đồ họa; Thiết kế ứng dụng Web, Mã nguồn mở… có kiến thức Tin học để làm việc ngoài xã hội, năng lực chuyên môn đáp ứng được nhu cầu của xã hội, đủ khả năng học tập nâng cao trình độ và chuyên sâu vào một số lĩnh vực của Tin học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội

- Kiến thức ngành
+ Kỹ thuật số-CNTT
+ Kiến trúc máy tính
+ Tóan rời rạc 2 - Logic TT
+ Cấu trúc dữ liệu
+ Phân tích và thiết kế thuật tóan
+ Lý thuyết thông tin
+ QHTT – CNTT
+ Tin học lý thuyết
+ Kỹ thuật đồ họa – CNTT
+ Ngôn ngữ hệ thống
+ Hệ điều hành
+ Lập trình hướng đối tượng C++
+ Ngôn ngữ lập trình
+ Hệ cơ sở dữ liệu
+ Niên luận 1 – Tin học (lập trình)
+ Tiếng anh chuyên ngành
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Lý thuyết xếp hàng
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
+ Phân tích và thiết kế HTTT
+ Mạng máy tính
+ An toàn hệ thống và an ninh mạng
+ Niên luận 2 – Tin học
+ Nhập môn công nghệ phần mềm
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản