Ngành Tin Học - Hệ Liên Thông Lên Đại Học

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học

Chương trình đào tạo ngành Tin học hệ liên thông lên Đại học tại trường Đại học Tiền Giang đào tạo kỹ thuật viên tin học, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức kỷ luật, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng tin học trong quản trị hệ thống thông tin của xã hội, có năng lực thực hiện các công việc trong lĩnh vực quản trị hệ thống thông tin. Có khả năng tự tạo việc làm cho mình và cho người khác. Người tốt nghiệp ngành Tin học có thể đảm nhận vị trí kỹ thuật viên phòng tin học ở các cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp hoặc làm chủ hoặc làm nhân viên kỹ thuật trong các cơ sở kinh doanh máy tính. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức
+ Người học được cập nhật bổ sung thêm kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trình độ đại học, do đó có khả năng phân tích, lý giải để hiểu sâu các nội dung kiến thức chuyên ngành tin học
+ Khối kiến thức cơ bản về Toán cao cấp, Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Đồ họa máy tính, Trí tuệ nhân tạo và một số kiến thức chuyên ngành khác để sáng tạo ra một sản phẩm tin học nhất định
+ Có thể vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách pháp luật Việt nam để xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong đời sống xã hội, qua đó khẳng định cái đúng, phê phán những cái sai, ủng hộ nhân tố mới phát triển hợp quy luật
- Về kỹ năng:
+ Có khả năng lập, kiểm tra, phân loại, xử lý các loại chứng từ kế toán
+ Có khả năng tổ chức bộ máy tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
+ Có khả năng thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
+ Có khả năng phân tích hoạt động kinh tế tài chính và đề xuất ý kiến giúp lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành các giải pháp quản lý doanh nghiệp đúng pháp luật, kinh doanh đạt hiệu quả cao
+ Có khả năng kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt đông tài chính, kế toán của doanh nghiệp
+ Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật
+ Có khả năng nghiên cứu để hoạch định các chính sách tài chính của doanh nghiệp
- Về thái độ:
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt
+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp
+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc
+ Có khả năng cập nhật kiến thức mới và sáng tạo trong công việc

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tin học tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học


- Khối kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trình độ đại học, do đó có khả năng phân tích, lý giải để hiểu sâu các nội dung kiến thức chuyên ngành tin học.
- Khối kiến thức cơ bản về Toán cao cấp, Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Đồ họa máy tính, Trí tuệ nhân tạo và một số kiến thức chuyên ngành khác để sáng tạo ra một sản phẩm tin học nhất định.

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản