Ngành Trồng Trọt - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Trồng Trọt

Đào tạo trình độ đại học ngành Trồng trọt giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Có kiến thức và kỹ năng về chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và có khả năng kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Trồng Trọt


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (không tính GDQP và Giáo dục thể chất)
- Phương pháp tiếp cận khoa học
- Sinh thái môi trường
- Di truyền thực vật
- Vi sinh vật học đại cương
- Công nghệ sinh học
- Thực vật học
- Sinh hóa thực vật
- Sinh lý thực vật
- Khoa học đất
- Phân bón
- Phương pháp thí nghiệm
- Cơ khí nông nghiệp
- Khí tượng nông nghiệp
- Hệ thống nông nghiệp

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản