Ngành Việt Nam Học - Du Lịch - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Việt Nam Học

Có những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học – Du lịch. Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng; hiến pháp, pháp luật và các chính sách của Nhà nước Việt Nam. Hiểu biết về các vấn đề an ninh quốc phòng và quan hệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tin học trình độ B, sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng phục vụ kinh doanh du lịch. Có các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Việt Nam học - Du lịch. Có kiến thức chung về du lịch và kinh doanh du lịch, kiến thức chuyên sâu về các loại hình du lịch cơ bản như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa…Nắm vững kiến thức về tài nguyên du lịch, hệ thống tuyến điểm du lịch Việt Nam và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; có khả năng thiết kế, điều hành hướng dẫn các chương trình du lịch. Có kiến thức cơ bản về thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và thanh toán quốc tế; có thể thực hiện các dịch vụ lữ hành quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Việt Nam Học


- Môn học theo chương trình: Tâm lý du khách, Tiền tệ thanh toán quốc tế, Đại cương lịch sử văn học Việt Nam, Địa lý du lịch thế giới,...
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 28 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 2 TC (Văn hóa giao tiếp, Hoạt náo, Phân loại và phân cấp di sản,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Kỹ năng nói chuyện trước công chúng, Thủ tục xuất nhập cảnh, Văn hóa óc Eo,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 10 TC (Kỹ năng sơ cứu, Luật du lịch, Quản trị thực phẩm,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 10 TC (Thực tập 1(city tour Tp. Hồ Chí Minh), Thực tập 2 (Tây Nguyên), Thực tập 3 (Xuyên Việt), Thực tập 4 (Công ty, khách sạn))

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản