Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp - Hệ Liên Thông Lên CĐ

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đào tạo kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật theo yêu cầu nghiệp vụ của cán bộ kỹ thuật Xây dựng, với các mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
+ Được bổ sung đầy đủ các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành trình độ cao đẳng, do vậy người học có khả năng nhận biết được các nguyên lý cơ sở và chuyên ngành Xây dựng; có khả năng vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật của các loại công trình nhà dân dụng - công nghiệp.
+ Có đủ kiến thức để: Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật thi công công trình nhà dân dụng và công nghiệp theo đúng yêu cầu kỹ thuật; giám sát thi công các công trình dân dụng theo đúng qui trình tiêu chuẩn qui phạm; tham gia vào việc vẽ các bộ phận công trình và lập dự toán công trình...
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Áp dụng được phương pháp tính toán và sử dụng một số phần mềm chuyên ngành; xác định được nguyên nhân và đề xuất được biện pháp kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.
+ Kỹ năng mềm: Có khả năng trình bày, giải thích, các vấn đề chuyên môn; phối hợp tốt công việc trong nhóm phụ trách; có thể đọc hiểu được hồ sơ kỹ thuật công trình bằng ngoại ngữ đã học...
- Về thái độ:
+ Biết tham khảo tài liệu để bổ sung và cập nhật kiến thức chuyên môn
+ Có ý thức trách nhiệm với công việc, trung thực, quan tâm đến cộng đồng, tôn trọng bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật của Nhà nước

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp


- Kiến thức cơ bản theo chương trình ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ Cao đẳng
- Kiến thức cơ sở ngành theo chương trình ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ Cao đẳng
- Kiến thức chuyên ngành theo chương trình ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ Cao đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản