Ngành Xây Dựng - Hệ Liên Thông Lên Đại Học

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng

Chương trình học ngành Xây dựng hệ liên thông lên Đại học tại trường Đại học Tiền Giang đào tạo những kỹ sư xây dựng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức kỷ luật; có khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và tham khảo tài liệu tự bổ sung để cập nhật kiến thức chuyên môn; có khả năng đảm nhận các vị trí công tác như: Kỹ sư thi công công trình, kỹ sư tư vấn thiết kế, kỹ sư giám sát công trình, chuyên viên các phòng ban kỹ thuật của các cơ quan quản lý về xây dựng. Mục tiêu đào đạo chung:
- Về kiến thức:
+ Được bổ sung đầy đủ các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành trình độ đại học, do đó người học có khả năng lý giải được các nguyên lý cơ sở và chuyên ngành Xây dựng; có khả năng vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật của các loại công trình nhà dân dụng - công nghiệp.
+ Có đủ năng lực để chủ động triển khai thực hiện được các công việc sau: Tổ chức công trường và quản lý kỹ thuật thi công công trình nhà dân dụng và công nghiệp theo đúng yêu cầu kỹ thuật; giám sát thi công các công trình dân dụng theo đúng qui trình tiêu chuẩn qui phạm; thực hiện bản vẽ thiết kế kết cấu toàn bộ công trình nhà và lập dự toán công trình.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Có khả năng vận dụng chính xác các phương pháp tính toán, sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành về kết cấu và đồ họa kỹ thuật; phân tích được nguyên nhân và giải quyết được những tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.
+ Kỹ năng mềm: Thể hiện tốt khả năng trình bày, giải thích, hướng dẫn, thảo luận các vấn đề chuyên môn; điều hành và phối hợp tốt công việc trong nhóm phụ trách; có thể đọc hiểu được hồ sơ kỹ thuật công trình bằng ngoại ngữ đã học.
- Về thái độ: Có ý thức trách nhiệm với công việc, trung thực, quan tâm đến cộng đồng, tôn trọng bảo vệ mội trường, tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Xây dựng tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng


- Khối kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành trình độ đại học, do đó người học có khả năng lý giải được các nguyên lý cơ sở và chuyên ngành Xây dựng; có khả năng vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật của các loại công trình nhà dân dụng - công nghiệp.
- Thực hiện bản vẽ thiết kế kết cấu toàn bộ công trình nhà và lập dự toán công trình
- Thực hành sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành về kết cấu và đồ họa kỹ thuật

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản