Nghệ Thuật Tạo Ảnh Hưởng

Công Ty Tư Vấn Đào Tạo Unity

Tầng 2, Tòa nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghệ Thuật Tạo Ảnh Hưởng

Cho dù làm công việc nào chăng nữa thì bạn cũng không thể thiếu kỹ năng tạo ảnh hưởng. Mỗi ngày đến sở làm bạn luôn cần các đồng nghiệp hỗ trợ, bạn cần thuyết phục sếp hay đồng nghiệp, cần đồng nghiệp ủng hộ, tạo các mối quan hệ tích cực... Nếu bạn có khả năng tạo ảnh hưởng, công việc của bạn luôn thuận lợi hơn và bạn cũng dễ đạt được những mong muốn của mình hơn.
Cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng tạo ảnh hưởng phải bắt đầu từ chính bạn. Bạn phải hiểu bản thân, nhận biết tầm ảnh hưởng của bạn lên người khác và biết cách điều chỉnh cho phù hợp nhưng vẫn không đánh mất mình.
Để có thể tăng khả năng tạo ảnh hưởng bạn cần phải nâng cao một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng khẳng định bản thân....
Sau khóa học, học viên có thể:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa tạo ảnh hưởng và thuyết phục.
- Hiểu tại sao cần tạo ảnh hưởng tích cực.
- Xác định người cần thuyết phục và điều bạn mong muốn đạt được.
- Nhận biết các phong cách tạo ảnh hưởng.
- Biết cách tạo ảnh hưởng tích cực theo phong cách riêng của bạn.
- Tạo ảnh hưởng để thuyết phục hiệu quả hơn.
- Khéo léo tạo ảnh hưởng với người chống đối bạn.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp lãnh đạo, quản lý, muốn tạo sức ảnh hưởng đối với nhân viên
- Bất kỳ ai mong muốn và quyết tâm trở thành một nhà lãnh đạo/ quản lý thành công

Thời Lượng

1 ngày

Nội Dung Khóa Học Nghệ Thuật Tạo Ảnh Hưởng


- Kế hoạch tạo ảnh hưởng
+ Khác biệt giữa tạo ảnh hưởng và thuyết phục
+ Chân dung của một người có khả năng tạo ảnh hưởng
+ Bạn cần tạo ảnh hưởng để đạt những mục tiêu nào?
+ 5 bước tạo ảnh hưởng
- Lợi ích của tạo ảnh hưởng
+ Để thuyết phục mọi người đồng ý với bạn
+ Để bạn có thể khẳng định
+ Nguyên tắc & giá trị
+ Niềm tin & ý kiến
+ Nhu cầu & mong muốn
- Phong cách tạo ảnh hưởng
+ 8 phong cách tạo ảnh hưởng
+ Xây dựng phong cách cho riêng bạn
- Tạo ảnh hưởng bằng cách xây dựng quan hệ tích cực
+ Tại sao phải xây dựng quan hệ tích cực
+ Nguyên tắc "vàng" cho việc tạo ảnh hưởng
+ Các phương pháp giúp xây dựng quan hệ tích cực
- Tạo ảnh hưởng với các tính cách khác nhau
+ Nhận biết các tính cách khác nhau
+ Chiến lược tạo ảnh hưởng cho từng tính cách khác biệt

Công Ty Tư Vấn Đào Tạo Unity
Tầng 2, Tòa nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)73020168 - (08)73030168
Website: http://www.unity.com.vn - Email: contact@unity.com.vn
Unity là công ty chuyên ngành Tư vấn, Đào tạo và Phát triển Nghề nghiệp. Đội ngũ Giảng viên của Unity được tổ chức toàn cầu chứng nhận về các công cụ tâm lý ứng dụng trong chương trình huấn luyện. Khóa học của Unity không chỉ tập trung lý thuyết mà chú trọng đến tính thực tiễn và ứng dụng. Khóa học luôn có các công cụ ứng dụng hiệu quả và cụ thể cho học viên. Đặc biệt, Unity luôn sử dụng chương trình huấn luyện có bản quyền của Mỹ về nhiều công cụ tâm lý ứng dụng nổi tiếng (Tâm Lý - Hình Học, MBTI, TKI - ứng dụng giải quyết mâu thuẫn …)
Đồng bộ tài khoản