Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC

Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Tại khoản 4 và khoản 5 Điều 7 Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ quy định: Các cá nhân tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có Chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư. Mục tiêu của khóa học là giúp các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, nắm vững các kỹ năng trong việc tham gia giám sát đánh giá dự án đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

Các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện giám sát, tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư


- Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư
- Chuyên đề 2: Giám sát dự án đầu tư
- Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn 30% vốn nhà nước trở lên
- Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn khác
- Chuyên đề 5: Giám sát, đánh giá giá trị tổng thể đầu tư
- Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC
Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Ngiệp Vụ Xây Dựng RDC
Điện thoại: (08)66827780
Website: rdc.vn -
Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực RDC tiền thân là Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ - Xây dựng RDC được thành lập từ năm 2006. Là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành… Mặt khác, Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Trường Đại học xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trường Đào tạo cán bộ ngành Xây dựng… các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Học viện Quản lý Singapore ( MDIS), RMIT… Với uy tín của mình, công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Uỷ ban chứng khoán NN, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản