TOP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC

Những khóa học hàng đầu dành cho cấp lãnh đạo - Manager, nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức lãnh đạo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - tổ chức. Đến với những chương trình đào tạo Giám đốc, học viên sẽ nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người làm sếp - lãnh đạo trong doanh nghiệp. Khóa học này sẽ giúp người lãnh đạo dẫn dắt và định hướng nhân viên đạt tới những mục tiêu chung trong tổ chức. Các khóa học dành cho lãnh đạo cấp cao như: CEO, CFO, CPO, CCO, CMO, CIO, POM.
Đồng bộ tài khoản