Oracle Database Administration

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC

Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database Administration

Khoá học Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle I - Oracle Database Administration I (DBA) cung cấp cho học viên các kỹ năng trong việc cài đặt, thiết lập, quản trị, duy trì, sao lưu, phục hồi dữ liệu và xử lý sự cố đối với hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle để làm các công việc của quản trị cơ sở dữ liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp. Khoá học giúp học viên nắm được kiến trúc và các tiến trình của một máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle để làm các công việc của người quản trị hệ thống cở sở dữ liệu Oracle trong các tổ chức doanh nghiệp nhằm đảm sự tích hợp và sẵn sàng của dữ liệu trong môi trường Oracle. Ngoài ra khoá học còn cung cấp cho học viên các chủ đề bổ trợ về cài đặt, thiết lập cơ sở dữ liệu Oracle trên Linux, Oracle Application (Oracle E-Business Suite - EBS). Sau khi hoàn thành khoá học học viên có thể thực hiện được các công việc liên quan đến cài đặt, thiết lập, cấu hình, quản trị, duy trì, theo dõi, sao lưu, phục hồi dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle 11G. Bên cạnh đó học viên còn trang bị thêm các thao tác liên quan đến việc cài đặt và thiết lập cơ sở dữ liệu Oracle trên môi trường Linux, cài đặt và thiết lập hệ thống Oracle Application (Oracle E-business Suite) để có thể làm việc như một Database Admin, Basis Admin

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên khối ngành Tin học các trường đại học có định hướng làm việc về quản trị hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp
- Các cán bộ, chuyên viên Tin học đang làm các việc liên quan đến cơ sở dữ liệu Oracle trong các tổ chức, doanh nghiệp
- Các lập trình viên trong các tổ chức, doanh nghiệp muốn chuyển sang làm công việc quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu

Thời Lượng

4 tháng

Nội Dung Khóa Học Oracle Database Administration


- Giới thiệu cơ sở dữ liệu Oracle 11g
- Kiến trúc cơ của Oracle 11g
- Cài đặt, cấu hình Oracle 11g
- Quản trị và các công cụ quản trị Oracle 11g
- Cấu hình môi trường mạng trong Oracle 11g
- Quản lý Oracle Database
- Quản lý Tablespace và Datafile
- Quản lý Redo Log
- Quản lý Control File
- Quản lý Schema Object
- Quản lý User
- Quản lý Profile và Resource
- Quản lý phân quyền (privilege)
- Giám sát (Database auditing)
- Quản lý Undo
- Di chuyển dữ liệu
- Quản lý ASM (Automatic Storage Management)
- Xử lý trùng hợp dữ liệu và xung đột Lock
- Bảo trì cơ sở dữ liệu
- Quản lý Performance
- Các vấn đề liên quan vấn đề sao lưu, phục hồi trong Oracle
- Sao lưu cơ sở dữ liệu
- Phục hồi cơ sở dữ liệu
- Hệ thống hỗ trợ của Oracle
- Các chủ đề bổ trợ về Linux và EBS

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC
Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84435626000
Website: http://itc.fis.com.vn - Email: FITC@fpt.com.vn
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Quốc tế FPT (FITC) là đơn vị trực thuộc Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS CORP) - nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm dẫn đầu Việt Nam, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ERP. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT mong muốn liên tục giữ vững vị trí Nhà tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu Việt Nam, vươn lên sánh vai cùng các tên tuổi lớn trên thế giới, mang lại cho mỗi thành viên của mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, mang lại thành công chung cho khách hàng, đối tác và đóng góp cho cộng đồng”.
Đồng bộ tài khoản