Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications With ADF Accelerated

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Fusion Middleware 11g

Khóa học ADF 1 là nhằm mục đích phát triển những người cần phải xây dựng các ứng dụng Java EE bằng cách sử dụng Oracle ADF. Các kết quả có được trong khóa ADF 2 với những công nghệ cao cấp và phát triển hỗ trợ thêm chức năng toàn diện hơn cho các ứng dụng của học viên.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên yêu thích ngành công nghệ thông tin

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Fusion Middleware 11g


- Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I
+ Introduction to Fusion and ADF
+ Getting Started with JDeveloper
+ Building a Data Model with ADF Business Components
+ Querying and Persisting Data
+ Exposing Data
+ Declaratively Customizing Data Services
+ Programmatically Customizing Data Services
+ Validating User Input
+ Troubleshooting ADF BC Applications
+ Understanding UI Technologies
+ Binding UI Components to Data
+ Planning the User Interface
+ Adding Functionality to Pages
+ Implementing Navigation on Pages
+ Achieving the Required Layout
+ Ensuring Reusability
+ Passing Values Between UI Elements
+ Responding to Application Events
+ Implementing Transactional Capabilities
+ Implementing Security in ADF BC Applications
- Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF II
+ Explore the Project Structure and Core File Architecture
+ Extend the ADF Business Components Framework
+ Use ADF Business Components for Validation, Calculations and List of Values
+ Use Inheritance in the Business Domain Layer
+ ADF as part of a Service Oriented Architecture
+ Implement Data Binding Concepts
+ Practical Data Binding in Action
+ Work with Managed Beans and JavaServer Faces
+ ADF Faces Advanced Features
+ Integrate with WebCenter
+ Customize the Application Look and Feel with Skins

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản