Phát Triển Web Công Nghệ ASP.NET

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Công Nghệ ASP.NET

ASP.NET và MSSQL là hai công nghệ phát triển ứng dụng Web rất mạnh và phổ biến. Được các chuyên gia lập trình ưa chuộng cũng như những công ty phần mềm đánh giá cao về công nghệ của Microsoft. MSSQL là hệ quản trị Cơ sở dữ liệu của Microsoft được ứng dụng nhiều cho việc phát triển ứng dụng Web của các doanh nghiệp hiện nay. ASP.NET là ngôn ngữ kịch bản lập trình ứng dụng Web thực thi mã trên Server (Server-side) có khả năng kết nối Cơ sở dữ liệu MSSQL lẫn MySQL. Mục tiêu của khóa học này sẽ giúp các bạn:
- Cài đặt và cấu hình Web Server (IIS), MSSQL
- Sử dụng công cụ quản lý và phát triển Web, database: Visual studio
- Hiểu biết cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL
- Phát triển ứng dụng Web với ngôn ngữ kịch bản ASP.NET kết nối cơ sở dữ liệu MSSQL

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ của Microsoft
- Phát triển ứng dụng web cho cá nhân và doanh nghiệp

Thời Lượng

48 giờ (2 tháng), 3 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi

Nội Dung Khóa Học Công Nghệ ASP.NET


Module 01: HTML
- Lesson 1:
+ The internet, the web, and HTML
+ Web page building blocks
+ Working with web page files
+ Basic (X)HTML structure
+ Basic (X)HTML formatting
- Lesson 2:
+ IMAGES
+ Links
+ CSS overview and building
- Lesson 3:
+ Lists
+ Tables
+ Forms
Module 02: Programming with javascript
- Lesson 1:
+ JavaScript data types and variables
+ String
+ Number and dates
+ Arrays
- Lesson 2:
+ Operators and statements
+ The JavaScript objects
+ Funtions
Module 03: OOP - hướng đối tượng (C#)
- Lesson 1:
+ Overview OOP
+ Methods
+ Properties
- Lesson 2:
+ Structs
+ Enums
Module 04: ASP.NET
- Lesson 1:
+ Overview ASP.Net
+ Building web forms with visual studio .NET
- Lesson 2:
+ Architecture
+ System.Web.UI.Page
- Lesson 3:
+ Root path reference syntax
+ Html controls
+ Server controls
- Lesson 4:
+ Validation controls.
+ Session and cookies.
- Lesson 5:
+ MS-SQL database overview
+ Syntax and simple MS-SQL Query
- Lesson 6:
+ Databound Controls.
+ Using ADO.net to connecting to DB
- Lesson 7:
+ Set up website on IIS server
+ Publishing website to internet

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản