PR Và Truyền Thông

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học PR Và Truyền Thông Chuyên Nghiệp

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đầu tiên đào tạo chính quy và chuyên biệt ngành Quan hệ công chúng & Quảng cáo. Khóa học “PR – Truyền thông chuyên nghiệp” được khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo khai giảng vào tháng 8 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu được đào tạo chuyên sâu của các bạn trẻ, mang tới cho học viên một nền tảng kiến thức và kĩ năng cơ bản của PR từ những giảng viên giàu kinh nghiệm nhất. Khóa học được tổ chức với mục tiêu đáp ứng nhu cầu được đào tạo chuyên sâu của các bạn trẻ về lĩnh vực mới mẻ này. Khóa học có thể mang tới cho học viên một nền tảng kiến thức và kĩ năng cơ bản của PR từ những giảng viên giàu kinh nghiệm nhất.

Đối Tượng Tham Gia

Các cá nhân tổ chức có nhu cầu.

Thời Lượng

10 buổi. Học các ngày trong tuần 18h - 20h từ thứ 2 đến thứ 6.

Nội Dung Khóa Học PR Và Truyền Thông Chuyên Nghiệp


- Tổng quan kiến thức về PR
+ Khái niệm PR & truyền thông
+ PR trong các tổ chức, doanh nghiệp
+ Công nghệ PR hiện đại
- Truyền thông chiến lược
- Kỹ năng Viết cho PR
- Lập kế hoạch truyền thông chiến lược
- Xử lý khủng hoảng
- Tổ chức sự kiện

Ưu Đãi Chung

Mức học phí cho sinh viên là 1.500.000 VNĐ

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản