Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC

Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Khóa học "Đào tạo Quản lý chất lượng công trình xây dựng" với nội dung phong với những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Mục tiêu của khóa học:
- Cung cấp cho học viên nhứng kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Trao đổi những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các đơn vị hiện nay

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình xây dựng
- Các tổ chức nghiên cứu khoa học và hoạt động, sản xuất, kinh doanh khác trong lĩnh vực kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình xây dựng
- Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án công trình xây dựng, các cá nhân có nhu cầu

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng


- Chương I: Những quy định chung
+ Phạm vi điều chỉnh
+ Đối tượng áp dụng
+ Nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng
+ Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
+ Phân loại và phân cấp công trình xây dựng
+ Chỉ dẫn kỹ thuật
+ Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng
- Chương II: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
+ Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
+ Trách nhiệm của chủ đầu tư
+ Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng
+ Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế
+ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát xây dựng
- Chương III: Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình
+ Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng công trình xây dựng
+ Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình
+ Trách nhiệm của chủ đầu tư
+ Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở.
+ Thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng
+ Thay đổi thiết kê xây dựng công trình
- Chương IV: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
+ Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng
+ Trách hiệm của chủ đầu tư
+ Trách nhiệm của nhà thi công xây dựng
+ Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vật liệu, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng
+ Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình
+ Trách nhiệm của giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
+ Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình
+ Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
+ Kiểm Tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
+ Xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng
- Chương V: Bảo hành công trình xây dựng
+ Bảo hành công trình xây dựng
+ Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng
- Chương VI: Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng
+ Phân loại, phân cấp sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng
+ Báo cáo sự cố
+ Giải quyết sự cố
+ Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố
- Chương VII: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC
Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Ngiệp Vụ Xây Dựng RDC
Điện thoại: (08)66827780
Website: rdc.vn -
Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực RDC tiền thân là Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ - Xây dựng RDC được thành lập từ năm 2006. Là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành… Mặt khác, Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Trường Đại học xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trường Đào tạo cán bộ ngành Xây dựng… các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Học viện Quản lý Singapore ( MDIS), RMIT… Với uy tín của mình, công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Uỷ ban chứng khoán NN, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản