Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Và Quản Lý Hàng Tồn Kho

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

“Cuộc chiến trong nhà kho” là cụm từ nói lên vai trò đóng góp của quản lý kho ngày càng quan trọng với hiệu quả quản trị của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong vốn hoạt động của doanh nghiệp, những câu hỏi mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đau đầu: tồn kho bao nhiêu là đủ? Lúc nào thì nên đặt hàng? Công tác quản lý vật tư hiện đã hiệu quả chưa? Tiến độ, số lượng, chất lượng vật tư cung ứng cho sản xuất có đáp ứng yêu cầu của sản xuất chưa? Và làm thế nào để có thể cung ứng đồng bộ vật tư cho sản xuất với chi phí thấp nhất? Đó chính là những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý hàng tồn kho (inventory management). Tuy nhiên, cách tiếp cận thông thường dựa trên hệ thống MRP không giải quyết nổi bài toán tồn kho, do vậy cần mở rộng tư duy trên toàn chuỗi cung ứng. Quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management) là cách tiếp cận để kiểm soát sự bất định trên toàn chuỗi cung ứng , để từ giải kiểm soát được chi phí phát sinh trên toàn chuỗi. Ngày nay, sức mạnh cạnh tranh đến từ chuỗi cung ứng chứ không phải là tư từng doanh nghiệp đơn lẻ, hay nói cách khác, doanh nghiệp nào xây dựng được chuỗi cung ứng mạnh thì sẽ chiến thắng.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ quản lý SX, cán bộ kế hoạch, quản lý vật tư, quản lý kho
- Quản lý cấp trung tại doanh nghiệp

Thời Lượng

4 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Chuỗi Cung Ứng


Nội dung chính của khóa học này được đề xuất như sau:
- Ngày 1
+ Cách tiếp cận truyền thống (traditional approach)
+ Quản lý hàng tồn kho (Inventory management)
Ngày 2
+ Dự báo nhu cầu (demand forecasting)
+ MRP (Material requirements planning) & BOM (Bill of Material)
+ MRP II (Manufacturing resource planning)
+ Quản lý kho hàng (warehouse management)
+ Thực hành:
Học viên cần cài sẵn phần mềm, chuẩn bị những dữ liệu thực để áp dụng
- Ngày 3
+ Giới thiệu về chuỗi cung ứng (introduction to supply chain)
+ Những vấn đề của cách tiếp cận truyền thống (issues of traditional approach)
+ Những thách thức của Quản lý vận hành (Operations management challenges)
+ Thay đổi tư duy về chuỗi cung ứng (shifting to supply chain mindset)
+ Hiệu ứng Bullwhip (Bullwhip effect)
+ Giá trị của thông tin (value of information)
+ Tích hợp chuỗi cung ứng (supply chain integration)
+ SCOR Model
+ Thực hành: chuỗi Bull whip
- Ngày 4
+ Quản lý chuỗi cung ứng – thực hành
+ Quản lý nhà cung cấp, lựa chọn, đánh giá
+ Quản lý quan hệ khách hàng
+ Quản lý chất lượng trên chuỗi cung ứng

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia
Điện thoại: 0839118311
Website: http://www.iei.edu.vn -
Nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) đã được ĐHQG-HCM thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE, Trung tâm ngoại ngữ FLC, và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nguồn nhân lực CHRD. Trong suốt thời gian hoạt động gần 20 năm, bản thân mỗi đơn vị tiền thân của IEI đã xây dựng được uy tín cao trong xã hội về môi trường giáo dục chất lượng quốc tế. Do đó, sự hợp nhất tạo thế và lực đưa IEI lên tầm cao mới, khẳng định vị trí là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín hàng đầu trong cả nước. Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt sinh viên lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện cho sinh viên cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Với những kinh nghiệm tích lũy được cùng niềm tin mà xã hội và bạn bè quốc tế dành cho, bản thân mỗi cán bộ-viên chức của Viện luôn cam kết cống hiến sức sáng tạo và nhiệt huyết để cùng vững tiến trên chặng đường trước mắt nhằm phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, mang đến diện mạo mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Đồng bộ tài khoản