Quản Lý Đất Đai (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai (Hệ Cao Đẳng)

- Đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng ngành Quản lý đất đai có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc ngành Quản lý đất đai.
- Có kiến thức cần thiết về kinh tế, xã hội và nhân văn cũng như kiến thức về luật pháp để tổ chức và chỉ đạo các công tác quản lý đất đai trong thực tiễn.
- Kiến thức nghề: Có kiến thức và thực hiện được các phương pháp đo đạc, thành lập bản đồ, sử dụng các loại bản đồ, quy hoạch sử dụng đất. Nắm được luật đất đai, các thủ tục cần thiết để giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai (Hệ Cao Đẳng)


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 112 tín chỉ chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất (45 tiết) và giáo dục quốc phòng 135 tiết.
Chọn 3 trong 5 học phần:
- Thoái hoá và phục hồi đất
- Quản lý nguồn nước
- Hệ thống nông nghiệp
- Kinh tế đất
- Xây dựng và quản lý dự án
- Kiến thức chuyên ngành
- Quản lý Nhà nước về đất đai
- Quy hoạch sử dụng đất
- Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn
- Định giá đất
- Đánh giá đất đai
- Thuế nhà đất
- Tin học ứng dụng
- Hệ thống thông tin đất
- PP nghiên cứu thực địa
- Ô nhiễm môi trường.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản