Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường

Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường đào tạo kỹ sư có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững Tài Nguyên Rừng và các chức năng, dịch vụ môi trường rừng. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức về sinh thái môi tr­ường, hệ sinh thái rừng
+ Có kiến thức hệ thống về kỹ thuật và công nghệ trong Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường bền vững
+ Có kiến thức về luật, chính sách liên quan đến môi tr­ường để tổ chức quản lý trong thực tiễn
+ Có kiến thức về sinh thái nhân văn để làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
+ Phân tích vấn đề, thiết kế các ph­ương án Quản Lý Tài Nguyên Rừng và các chức năng, dịch vụ môi tr­ường từ rừng
+ Giao tiếp, thúc đẩy trong các hoạt động quản lý với các bên liên quan
+ Tổ chức thực hiện các ph­ương án, dự án, ch­ương trình quản lý rừng bền vững và phát triển các dịch vụ môi tr­ường của rừng
+ Phân tích, tổng hợp các vấn đề từ thực tiễn
+ Yêu thiên nhiên, quý trọng các giá trị nhiều mặt của rừng trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá
+ Sẵn sàng làm việc ở các vùng, điều kiện khác nhau, tôn trọng và phục vụ cộng đồng, trung thực
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các vị trí sau: các cơ quan quản lý về Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường, các cơ quan quản lý nông lâm nghiệp các cấp, các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, các doanh nghiệp lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu Tài Nguyên Môi Trường Rừng, các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường và phát triển nông thôn

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tốt nghiệp Cao đẳng

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 129 tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Rừng Và Môi Trường


- Kiến thức giáo dục đại cương: 50 TC (Không tính giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 TC
+ Khoa học xã hội: 6 TC (Tự chọn 6 trong 10 tín chỉ)
+ Ngoại ngữ 1,2,3: 7 TC (Tự chọn Tiếng Anh hoặc Pháp)
+ Toán tin – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường: 27 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 79 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành: 25 TC
+ Khối kiến thức ngành: 44TC
+ Khoá luận tốt nghiệp: 10 TC

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản