Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Du Lịch & Lữ Hành

Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành của ĐH Hoa Sen được xây dựng và cập nhật theo xu hướng du lịch trong nước và quốc tế. Sinh viên chuyên ngành Du Lịch & Lữ Hành vui học qua những chuyến đi thực địa trong và ngoài nước. Đặc biệt, với khả năng giao tiếp hiệu quả-lôi cuốn bằng song ngữ, các bạn có cơ hội trực tiếp tham gia và tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế.
Mục tiêu chương trình đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể, yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên du lịch; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài.
Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lí du lịch, kinh tế du lịch…) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, quản trị sự kiện…
- Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch; thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch, ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh Đại Học, Cao Đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo Dục & Đào tạo và trường Đại Học Hoa Sen.

Thời Lượng

Thời gian học của chương trình là 4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Du Lịch & Lữ Hành


- Lý Luận Mác Lê Nin và Tư tưởng HCM
- Khoa Học xã hội
- Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công Nghệ, Môi trường
- Ngoại Ngữ
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Thực tập nhận thức tại các cơ quan doanh nghiệp
- Kiến thức cơ sở
- Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức chung của ngành chính
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
- Kiến thức bổ trợ tự do
Tốt Nghiệp

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.
Đồng bộ tài khoản