Quản Trị Kinh Doanh - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh đào tạo cử nhân Quản Trị Kinh Doanh nắm vững những kiến thức cơ bản, thực tiễn về kinh doanh, kỹ năng chuyên sâu cần thiết của từng ngành, có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, có khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: đào tạo cử nhân Quản Trị Kinh Doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, các tổ chức quản lý kinh doanh,…

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 TC

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương: 35 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội - Nhân văn (10 TC)
+ Ngoại ngữ (07 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (08 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 89 TC
+ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành (21 TC)
+ Kiến thức ngành (68 TC)
Trong đó: Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản