Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo cử nhân đại học Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Có kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết về tổ chức sản xuất kinh doanh để khai thác được nguồn lực hợp lý, tối đa; quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước một cách có hệ thống, đặc biệt là kiến thức về quản trị kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh, biết đánh giá hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng nguồn vật tư, nguồn lao động, tiền vốn; có khả năng tham gia nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức kinh doanh có hiệu quả cao.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng).
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Kinh tế lượng
- Marketing căn bản
- Nguyên lý kế toán
- Luật kinh tế
- Nguyên lý thống kê
- Quản trị học
- Quản trị chiến lược
- Quản trị tài chính
- Quản trị nhân lực
- Hệ thống thông tin quản lý
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế đầu tư
- Kinh tế lao động.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản