Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing

Trường Quốc tế PSB

144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing

Quản trị Kinh doanh và Marketing hướng các hoạt động kinh doanh và tiếp thị của doanh nghiệp luôn ở vị trí cạnh tranh tốt và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang rất cần những chuyên viên có chuyên môn về marketing để thực hiện công việc mang tính phức tạp và thử thách cao trong môi trường làm việc đang được toàn cầu hóa. Mục tiêu chương trình Quản trị Kinh doanh và Marketing được thiết kế dành cho những người mong muốn đạt được những kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh và marketing hiện đại. Người tham dự chương trình cũng có thể phát triển những kỹ năng sáng tạo và phân tích trong việc ra quyết định liên quan đến công tác marketing.

Đối Tượng Tham Gia

- Cá nhân mong muốn làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh & Marketing
- Những người mong muốn theo học tiếp lên bậc đại học ngành Quản trị Kinh doanh & Marketing
- Nhân sự và nhà quản lý muốn nâng cao kiến thức chuyên môn

Thời Lượng

Chương trình bao gồm 15 học phần học trong 585 giờ (19 tháng)

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing


Nội dung đào tạo bao gồm:
- Học phần 1: Anh ngữ và giao tiếp trong kinh doanh
- Học phần 2: Các yếu tố cơ bản về kinh tế học
- Học phần 3: Các yếu tố cơ bản trong tiếp thị
- Học phần 4: Nguyên tắc kế toán căn bản
- Học phần 5: Các yếu tố cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
- Học phần 6: Kỹ năng phân tích định lượng
- Học phần 7: Quản trị học
- Học phần 8: Kinh tế học
- Học phần 9: Marketing
- Học phần 10: Hệ thống thông tin Doanh nghiệp
- Học phần 11: Kế toán Tài chính
- Học phần 12: Hành vi tiêu dùng
- Học phần 13: Giao tiếp Marketing
- Học phần 14: Quản lý bán hàng
- Học phần 15: Chính sách và chiến lược kinh doanh

Trường Quốc tế PSB
144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Quốc tế Cetana PSB Intel
Điện thoại: (+84 8)39232233
Website: http://www.psbcollege.edu.vn - Email: education@cetanapsb.edu.vn
Trường Quốc tế PSB Việt Nam là đối tác của PSB Singapore, cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo được quốc tế công nhận, phù hợp thực tế đặc biệt đối với lực lượng tri thức và đồng thời là cửa ngõ đến các trường Đại học quốc tế. Chương trình được quốc tế công nhận và phù hợp với thực tiễn ngành công nghiệp. Chương trình học bao quát những vấn đề lý thuyết cũng như thực hành chính yếu nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hội nhập vào nghề nghiệp hiện nay hoặc có thể chuyển tiếp vào bậc học cao hơn tại một trong các trường Đại học đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore.
Đồng bộ tài khoản