Sư Phạm Âm Nhạc

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc có đủ năng lực chuyên môn và khả năng nghiệp vụ sư phạm đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về:
+ Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học các môn Âm nhạc ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu pháp triển giáo dục THCS về qui mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp cộng nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước.
+ Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện, nâng cao trình độ ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc phải đảm bảo:
+ Có đủ kiến thức cơ bản, nền tảng của các môn Âm nhạc, biết vận dụng có hiệu quả vào công việc dạy học và giáo dục Âm nhạc.
+ Biết thiết kế, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như: các phong trào văn nghệ, TDTT, triển lãm tranh .v.v… trong nhà trường phổ thông.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Âm nhạc: 16 ĐVHT
+ Lịch sử văn minh thế giới
+ Tiếng Việt thực hành
+ Đại cư­ơng mĩ học
+ Cơ sở văn hoá Việt Nam
+ Tin học cơ sở
- Ngoại ngữ : 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
- Kiến thức ngành Sư phạm Âm nhạc: 87 ĐVHT
+ Lí thuyết âm nhạc cơ bản
+ Hoà âm và ứng dụng phối bè (1) (2)
+ Hình thức và thể loại âm nhạc (1) (2)
+ Lịch sử âm nhạc Thế giới
+ Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản