Sư Phạm Địa Lý

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Địa Lý

Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm Địa lý trình độ cao đẳng phải :
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam : thấm nhuần thế giới quan Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh`, yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội , yêu học sinh , yêu nghề , có tư tưởng trách nhiệm xã hội , đạo đức , tác phong người thầy giáo .
- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu , nội dung phương pháp , hình thức tổ chức dạy và học , kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục , dạy học môn Địa lý ở trường trung học cơ sở ( THCS) đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng , hiệu quả , phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước . Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu , vươn lên đáp ứng những yêu cầu mớI.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm Địa lý còn phải làm công tác chủ nhiệm lớp , tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Địa Lý


- Lý luận Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh : 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành sư phạm Địa lý : 18 ĐVHT.
+ Tiếng Việt thực hành
+ Tin học cơ sở
+ Nhập môn xã hội học
- Ngoại ngữ : 10 ĐVHT
- Giáo dục thể chất : 03 ĐVHT (90).
- Giáo dục Quốc phòng : 135 tiết .
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm : 20 ĐVHT.
- Kiến thức ngành sư phạm Địa lý : 85 ĐVHT
- Địa lý tự nhiên đại c­ương 1, 2 . 3
+ Địa chất
+ Bản đồ
+ Thực địa 1, 2
+ Địa lý tự nhiên Việt Nam
- Thực tập sư phạm : 09 ĐVHT .
- Làm khoá luận ( hoặc thi tốt nghiệp) : 10 ĐVHT .

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản