Sư Phạm Hóa Học

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hóa Học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học trình độ cao đẳng phải:
- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục / dạy học môn Hóa học ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Hóa học còn phải làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm hóa.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hóa Học


- Kiến thức ngành Sư phạm Hóa học: 89 ĐVHT
+ Hóa đại c­ương 1
+ Hóa đại c­ương 2
+ Hóa đại c­ương 3 (TH)
+ Hóa vô cơ 1
+ Hóa vô cơ 2
+ Hóa vô cơ 3 (TH)
+ Chuyên đề Hoá vô cơ (Các nguyên tố đất hiếm)
+ Cơ sở Hóa hữu cơ 1
+ Cơ sở Hóa hữu cơ 2
+ Cơ sở Hóa hữu cơ 3
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản