Sư Phạm Hóa Học - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hoá Học

Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân Hoá Học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Hoá Học ở trường Trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học tập suốt đời, học lên trình độ cao hơn. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn
+ Hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về Hoá Học cơ bản ở trình độ đại học, hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm, các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm Hoá Học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác
+ Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn Hoá Học ở trường Trung học phổ thông.
+ Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩ xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo
- Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể đảm nhận các công việc: giáo viên hoá học tại trường phổ thông và giảng viên các trường cao đẳng – đại học, cán bộ nghiên cứu giáo dục trong các sở ban, ngành

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 134 TC

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hoá Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 54 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng )
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội và Nhân văn (13 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (25 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 79 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (8 TC)
+ Kiến thức ngành (45 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (16 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản