Sư Phạm Lịch Sử

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Lịch Sử

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch Sử trình độ cao đẳng phải:
- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục / dạy học môn Lịch Sử ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Lịch Sử còn phải làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm lịch sử.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Lịch Sử


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Lịch Sử: 12 ĐVHT
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
- Kiến thức ngành Sư phạm Lịch Sử: 90 ĐVHT
+ SVN từ 1858 đến 1918
+ LSVN từ 1919 đến 1945
+ CĐ: Các đảng phái và xu hư­ớng CT tr­ớc 1945 ở VN
+ LSVN từ 1945 đến 1954
+ LSVN từ 1954 đến 1975
+ LSVN từ 1975 đến nay
+ Lịch sử địa ph­ương
+ CĐ: Các tôn giáo lớn trên TG
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản