Sư Phạm Ngữ Văn

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn

Sinh viên theo học chuyên ngành sư phạm ngữ văn:
- Có kiến thức đại cương về khoa học xã hội nhân văn, kiến thức chuyên ngành về ngôn ngữ học, lí luận văn học, văn học Việt Nam qua các thời kì, các nền văn học chính trên thế giới, kiến thức về khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm.
- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Ngữ văn ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Ngữ văn còn có thể dạy được môn thứ hai khác môn Ngữ văn trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm ngữ văn.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
- Kiến thức ngành Sư phạm Ngữ văn: 93 ĐVHT
+ Văn học dân gian
+ Văn học Việt Nam trung đại (1), (2)
+ Văn học Việt Nam hiện đại (1) (2)
+ Văn học thế giới (1) (2)
- PPDH Văn, Tập làm văn
- PPDH tiếng Việt
- Rèn luyện NVSP Ngữ
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản