Sư Phạm Ngữ Văn (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn

Đào tạo cử nhân ngành sư phạm ngữ văn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ, dạy học và phương pháp dạy học ngữ văn, có kỹ năng sư phạm thành thạo đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn ở các bậc phổ thông và đại học theo yêu cầu đổi mới hiện nay, có khả năng tiếp tục tự học , tự bồi dưỡng, hoàn thiện năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao hơn để đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng phát triển.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn


- Văn học và các loại hình nghệ thuật
- Ngôn ngữ và văn hóa
- Văn học và mỹ học
- Tổng quan di sản văn hóa thế giới
- Lịch sử tư tưởng phương Đông, Việt Nam và văn học
- Thống kê xã hội học
- Môi trường và con người
- Nguyên lý lí luận văn học
- Tác phẩm văn học và thể loại văn học
- Văn học dân gian Việt Nam
- Văn bản Hán Văn Việt Nam

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản